محصول جهانی از شهر جهانی

قدرت تجربه و اصالت
پایه‌های تولید این کارخانه با پشتوانه تجربه‌ی حاج حسین دهقان، پدر محمدرضا دهقان بنا نهاده شد. پس از گذشت سال‌ها تلاش، حاج حسین دهقان در سال 1377 درگذشت و فرزند بزرگ ایشان، حاج محمدرضا دهقان ملقب به شیررضا، مسئولیت رشد و توسعه این واحد کارگاهی را به‌عهده گرفت.
شیررضا با راه اندازی یک شبکه تولید، توزیع و فروش تخصصی، این مجتمع صنایع غذایی را در وسعت 40000 متری احداث کرده است، که دستاورد آن اشتغال‌زایی 1050 نفر بصورت مستقیم و 3500 بصورت غیرمستقیم می‌باشد.

52

قدمت

[سال]

430

نوع بسته بندی

[عدد]

23

مقصد صادرات

[کشور]

200

ظرفیت تولید روزانه

[تن]