طعم های منحصر به فرد با محصولات شیررضا

تمام تلاش های ما برای ارائه محصولی است که ممکن است در ذهن داشته باشید...
هر ماه یک محصول جدید داریم، بنابراین محدودیتی برای تولید صبحانه را تعریف نمی کنیم.
صبحانه های منحصر به فرد و جذاب داشته باشید، این نه تنها غیرممکن نیست بلکه ما هر گونه خلاقیت برای ایجاد طعم و مزه جدید را از سوی ذهن خلاق شما را در پروسه تولید قرار می دهیم...

50

قدمت

[سال]

190

نوع بسته بندی

[عدد]

21

مقصد صادرات

[کشور]

70

ظرفیت تولید روزانه

[تن]